Κατάκλιση (Έλκος πίεσης)

Κατάκλιση (Έλκος πίεσης)

Τα έλκη από κατάκλιση δημιουργούνται από τοπικά ασκούμενη πίεση στο δέρμα και τους ιστούς και εμφανίζονται κυρίως σε ασθενείς που παραμένουν ακίνητοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λόγω της ακινησίας, η πίεση εμποδίζει το αίμα να κυκλοφορήσει σωστά και προκαλείται βλάβη στους ιστούς με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται έλκη.

Τα στάδια ανάπτυξης του έλκους κατάκλισης

Η γνώση των σταδίων της κατάκλισης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς μας προσφέρει πληροφορίες για το βάθος καταστροφής των ιστών αλλά και τη θεραπεία που πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής.

Αναφορικά, μπορείτε να δείτε τα τέσσερα στάδια της κατάκλισης*:

Στάδιο 1o Ερυθρότητα σε συγκεκριμένη περιοχή ακέραιου δέρματος. Η ερυθρότητα δεν υποχωρεί παρά την άρση της πίεσης. Εμφανίζει συμπτώματα όπως οίδημα, πόνο και υπερθερμία δέρματος.
Στάδιο 2o Βλάβη δέρματος με μερική απώλεια επιδερμίδας, δέρματος ή και των δύο. Επιφανειακό έλκος, το οποίο παρουσιάζεται κλινικά ως εκδορά ή φυσαλίδα.
Στάδιο 3ο Βλάβη δέρματος με ολική απώλεια των στρωμάτων του δέρματος ή/και καταστροφή ή/και νέκρωση του υποδόριου ιστού. Πρόκειται για έλκος, το οποίο παρουσιάζεται κλινικά ως ανοιχτό τραύμα.
Στάδιο 4o Βλάβη δέρματος με ολική καταστροφή ιστών και εκτεταμένη βλάβη στους μύες, τους τένοντες ή/και τα οστά.

* σύμφωνα με τη European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP).