Έλκος κάτω άκρου (Ulcus cruris)

Έλκος κάτω άκρου (Ulcus cruris)

Η εμφάνιση έλκους στα κάτω άκρα σηματοδοτείται από απώλεια ιστού λόγω παθολογικής αλλοίωσης. Τα συγκεκριμένα έλκη διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τα αίτια που τα προκαλούν. Έτσι, οι ασθενείς συνήθως εμφανίζουν:

  • φλεβικά έλκη που προκαλούνται από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.
  • αρτηριακά έλκη που δημιουργούνται από περιφερειακή αποφρακτική αρτηριοπάθεια.
  • νευροπαθητικά έλκη που είναι αποτέλεσμα διαβητικής νεφροπάθειας.

Συχνό φαινόμενο είναι επίσης, η εμφάνιση έλκους λόγω συνύπαρξης κάποιων από τους παραπάνω παράγοντες.