Διαβητικό πόδι

Διαβητικό πόδι

Το διαβητικό ποδί αποτελεί σύνδρομο, το οποίο εμφανίζεται σε άτομα που πάσχουν χρόνια από σακχαρώδη διαβήτη. Τα παρατεταμένα υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα των ασθενών προκαλούν βλάβες των αιμοφόρων αγγείων και των νεύρων με αποτέλεσμα να προκαλείται εξέλκωση ή και αποσύνθεση των ιστών των κάτω άκρων.

Τα στάδια του Συνδρόμου Διαβητικού Ποδιού (DFS)

Οι εξελκώσεις του διαβητικού ποδιού αποτελούν συχνό φαινόμενο στα διαβητικά άτομα. Γι’ αυτό το λόγο η εκτίμηση και κατάταξη του έλκους του ασθενούς αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη θεραπεία του. Η διάκριση των σταδιων των ελκών γίνεται κυρίως βάσει της βαρύτητα του έλκους, το βάθος και την ισχαιμία. Αναφορικά, τα στάδια του συνδρόμου διαβητικού ποδιού είναι τα παρακάτω*:

Στάδιο Βλάβη Μόλυνση Ισχαιμία Μόλυνση και ισχαιμία
0 Δέρμα χωρίς λύση ο ο ο
1 Επιφανειακό έλκος ο ο ο
2 Προσβολή μυών ή τενόντων ο ο ο
3 Προσβολή ιστού ή άρθρωσης ο ο ο
4 Γάγγραινα στα δάκτύλα ο ο ο
5 Γάγγραινα σε ολόκληρο το άκρο ο ο ο

* σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης εξελκώσεων διαβητικού ποδιού κατά Wagner / Armstrong