Οδηγός τραυμάτων

Οι ανάγκες των ασθενών που ταλαιπωρούνται από ανοιχτά αλλά και χρόνια τραύματα όπως κατάκλιση (έλκος πίεσης), διαβητικό πόδι και έλκος κάτω άκρου (ulcus cruris) είναι διαρκώς αυξανόμενες.

Η καθημερινή φροντίδα των τραυμάτων από το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και τα μέλη της οικογένειάς τους γίνεται ιδιαίτερα απαιτητική καθώς συνήθως πρόκειται για δύσκολες θεραπείες με μεγάλη διάρκεια.

Στην Epidermica φροντίζουμε να διευκολύνουμε τη διαδικασία της περιποίησης και επούλωσης των τραυμάτων με προϊόντα όπως επιθέματα και παντός τύπου επιδεσμικό υλικό, φιλικά προς τον ασθενή αλλά και εύκολα στη χρήση.